Untitled Document

: 581

(436) " " (42) (45) "" ( Dž.

(436)
(42) (45) 
"" ( 155)

        

( (42) (43) (44) (45) 


        

( (42) 

( ) .
( ) 

( ) .
.

        

( )
( )

.
() .


        

( (43)
( )

ǡ " " .

        

.
() .
        


: : : : : : : : . : : . : ߡ : : ǿ! ǿ! ǿ! : : ߿ : : : : : . : .
        

.
ǡ .
        

  : : ( )
        

( )
: .
        

( ) ( . : )
        

( )
:
( ) ( )
        

( )
.
        

( )
()
- -
( ) ǡ .
( )
        

() 
()
ʡ . 
ѡ ɡ .
ɡ ѡ .
ɡ ɡ .
() .

        

() ( ) : ǡ .
() .
ɡ . 

        

: :
ѡ ǡ : : : . ȡ ɡ ɡ ɡ   : ( )


        

( (44)
ɡ ѡ : .
        

( )  
.
( )
( ) ( )
: .

        

- - " " ѡ ǡ ǡ : : : ( )
        

" " : ( ) .


        

( (45)
() : .
: .

) ( .
( ) .

❇        

" "

" " 

❇        

.